Tworzenie Europy. Podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe 950-1350

Seria Wznowienia, t.

ISBN 83-7063-365-X

Poznań 2003

Opis

„Tworzenie Europy” to – jak zgodnie ocenili wszyscy recenzenci – dzieło wybitne i ze wszech miar warte polecenia. Powstało ono wprawdzie przede wszystkim z myślą o czytelniku anglosaskim, ale szybko przełożono je na język niemiecki. I w Polsce książka Roberta Bartletta spotka się – można sądzić – z dużym zainteresowaniem. Autorowi udało się bowiem nie tylko przedstawić własną, nowoczesną wizję powstawania Europy. Udało mu się również połączyć dwie tradycje badań naukowych nad jej przeszłością: tradycję amerykańską, w Polsce niemal w ogóle nie znaną, i europejską, przede wszystkim angielską. Co więcej, w przeciwieństwie do dawniejszych prac anglosaskich, w książce Bartletta nie zabrakło Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza Polski. Bartlett zna jej historię, docenia ją i zastanawia się, kiedy i w jaki sposób idea europejska ogarnęła ogromne obszary od Morza Śródziemnego po Morze Bałtyckie. Jak zawsze, nie z wszystkimi odpowiedziami autora trzeba się zgadzać, ale przejść obojętnie obok tej książki nie może nikt w Europie Srodkowo-Wschodniej, kto zadaje sobie podobne pytania. Więcej nawet, nie może przejść obok niej nikt, kto chce zrozumieć problemy współczesnej Europy.
Robert Bartlett (ur. 1950) jest obecnie profesorem w uniwersytecie St. Andrews w Szkocji. Wcześniej wykładał na uniwersytetach północnoamerykańskich. Interesują go przede wszystkim wszelkie pogranicza kulturowe.