Wczesnośredniowieczny skarb z Kąpięli, gm. Czerniejewo

Współwydawca Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Seria Wznowienia, t.

ISBN 83-7063-445-1

Poznań 2005

Opis

Książka stanowi opracowanie ponad 3-kilogramowego skarbu, zawierającego ozdoby srebne, monety zachodnioeuropejskie, bizantyńskie i arabskie. Miejsce przypadkowego odkrycia w 1932 r. zaginionego dziś depozytu z Kąpieli zlokalizowano podczas prac związanych z projektem Corpus Thesaurorum Poloniae w 2001 r. W trakcie prowadzonych wówczas badań wykopaliskowych pozyskano 2772 elementy pochodzące z tego skarbu. Badania autorów pozwoliły na weryfikację sprzecznych danych, występujących w literaturze i w materiałach archiwalnych, dotyczących zarówno okoliczności odkrycia, jak i składu depozytu, a tym samym jego chronologii. Autorom udało się również uchwycić kontekst archeologiczny znaleziska.
Autorzy publikacji są archeologami, nie związanymi formalnie z żadną z instytucji państwowych. Małgorzata i Mirosław Andrałojć opracowali projekt inwentaryzacji odkryć skarbów (CTP), Mariusz Tuszyński prowadzi od wielu sezonów badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Grzybowie koło Wrześni.