Wspomnienia ekonomisty

18,00 

ISBN 978-83-706357-5-6

Poznań 2008

Opis

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przedstawia Państwu niepublikowany dotąd obszerny fragment Wspomnień pióra Edwarda Taylora. Profesor spisał je pod koniec życia, zaznaczając na pierwszej stronie, że można je ogłosić drukiem dopiero w 25 lat po jego śmierci. Maszynopis dzieła przechowywał przez lata asystent Profesora, Witold Rosochowicz, przekazując go w 1998 roku Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie znajduje się do dziś.
W 2007 roku profesor Zenobia Knakiewicz podjęła się trudnej pracy redakcyjnej przygotowującej coraz mniej czytelny tekst do druku. Aby przybliżyć Czytelnikowi postać Edwarda Taylora, profesor Knakiewicz dołączyła do wydania obszerny wstęp poświęcony jego rodzinie i pracy naukowej oraz dodała szereg przypisów, których oryginalny tekst był pozbawiony. Zachowano natomiast wszystkie indywidualne cechy stylu i języka Autora, dokonując jedynie niezbędnej modernizacji ortograficznej i interpunkcyjnej.