Wybór kazań

16,00 

ISBN 978-83-7654-065-8

Poznań 2010, format A5, oprawa miękka, 123 s., ilustr., fot.

Opis

Dla uczczenia jubileuszu setnej rocznicy rozpoczęcia przez ks. Stanisława Kozierowskiego duszpasterskiej posługi w parafii skórzewskiej Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk podjęło się opublikowania części nieznanej dotąd spuścizny rękopiśmiennej ks. Kozierowskiego – jego 10 kazań.
Prace naukowe ks. Stanisława Kozierowskiego z zakresu historii i onomastyki były publikowane, a przez współczesnych badaczy omawiane i komentowane. Natomiast głoszone przez niego homilie, istotny aspekt posługiwania duszpasterskiego, mimo zachowanych tekstów, nie były dotąd przedmiotem głębszego zainteresowania. Warto więc przybliżyć Czytelnikowi choćby niewielki fragment spośród bogatej rękopiśmiennej spuścizny homiletycznej ks. Kozierowskiego. Pani doktor Danuta Konieczka-Śliwińska, historyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, podjęła się niełatwego zadania odczytania tekstów z rękopisów oraz ich edytorskiego i merytorycznego opracowania. Jako badacz życia, działalności i dorobku naukowego ks. Kozierowskiego przygotowała też obszerny wstęp o autorze kazań. Komentarz teologiczny do kaznodziejskiej pracy skórzewskiego proboszcza przygotował Ksiądz Profesor Jan Szpet, dziekan Wydziału Teologicznego i kierownik Zakładu Katechetyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Od Redakcji