Katedra poznańska. Studia o sztuce

90,00 

ISBN 978-83-7654-499-1

Poznań 2022, okładka twarda s.405

Kategorie: ,

Opis

Książka ,,Katedra poznańska. Studia o sztuce” pod naukową redakcją prof. Jacka Kowalskiego i dr. Witolda Miedziaka to kompetentnie przygotowane opracowanie, które dostarcza nowych informacji o wybranych aspektach dziejów katedry poznańskiej od jej początków (poprzedzonych tzw, stacją misyjną biskupa Jordana) po czasy współczesne (głównie okres odbudowy katedry po zniszczeniach wojennych w 1945 r.). […] Książka uwzględnia aktualny stan wiedzy historii sztuki (w tym architektury), archeologii i mediewistyki, dotyczący poznania budynku, jego podłoża i otoczenia, które to poznanie (ujęte niejednokrotnie w formie naukowych hipotez) Autorzy książki traktują jako ciągły proces, gdzie nowe ustalenia weryfikują pozytywnie lub negatywnie ustalenia poprzednie.

[…] Mimo specjalistycznego charakteru opracowania treść poszczególnych rozdziałów jest sformułowana w sposób przystępny i zrozumiały nie tylko dla naukowców. Dzięki temu kręgu odbiorców książki winni się znaleźć się również amatorzy sztuki, historii czy archeologii, jak również osoby zainteresowane historią miasta Poznania, jego zabytkami oraz turystyką historyczną.

 

Z recenzji prof. dr. hab. Michała Kara