Spór o Granicę Zofii Nałkowskiej

25,00 

Polemika Krytycznoliteracka w Polsce, t. 16

ISBN 978-837-6544-84-7

Poznań  2019, s. 267 oprawa miękka

Opis

Kontrowersje wokół Granicy dotyczyły zagadnień etycznych, wynikały z refleksji nad moralnością i w tym sensie ściśle wiązały się z tematem powieści. Można postawić tezę, że spory wokół Granicy ujawniły największą wartość utworu – wpisane w fabularną narrację studium moralności nowoczesnej, oparte na analizie przypadku powiązanych losów bohaterów. Etyczne pytania, które uruchamiała lektura powieści, jak również ocena moralna bohaterów i autorki świadczą tyleż o etyce (w) Granicy, co o klimacie ogólnych dyskusji wokół etyki w pierwszej połowie XX wieku.

Antologia składa się z czternastu artykułów: trzynastu omówień Granicy Zofii Nałkowskiej oraz „autokomentarza” samej pisarki. Wszystkie ukazały się pomiędzy jesienią 1935 roku a późnym latem 1936 roku. Omówienia są wyborem spośród niemal siedemdziesięciu głosów na temat Granicy, które pojawiły się w tym krótkim okresie i reprezentują najważniejsze wątki pierwszej dyskusji wokół powieści. Wszystkie teksty składające się na antologię podano według ich pierwodruków, zgodnie z zasadami modernizacji w zakresie pisowni i interpunkcji dla tekstów dwudziestowiecznych.

Wybrane artykuły (recenzje, polemiki, glossy eseistyczne) autorstwa oryginalnych i czołowych krytyków (i krytyków-pisarzy) międzywojnia ukazywały się zarówno w prasie codziennej, tygodniowej, jak i w periodykach literackich. We wszystkich uwidacznia się dbałość o styl i poprawność językową.

 

Spis Treści