W kuchni u pleszewian. Słownik języka i kultury mieszkańców powiatu pleszewskiego

12,00 

ISBN 978-837-654-41-37

Poznań 2019, s.202, oprawa miękka

Brak w magazynie

Opis

Niniejsza publikacja powstała dzięki współpracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie i Pracowni Dialektologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Życzliwego wsparcia tym instytucjom udzieliły Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Leksyka prezentowana w słowniku pochodzi z 22 miejscowości – w niektórych sporządzono po kilka nagrań […]. Punkty badawcze rozłożone są równomiernie na terenie całego powiatu pleszewskiego i pochodzą z wszystkich 6 gmin do niego należących. Uwzględnienie w niniejszej publikacji Jarocina, Kotlina i Witaszyc leżących na terenie powiatu jarocińskiego stanowi cenne uzupełnienie, ponieważ pomiędzy poszczególnymi zespołami gwar wielkopolskich nie ma ostrych podziałów, a cechy językowe płynnie przechodzą jedne w drugie.

W kuchni u pleszewian. Słownik języka i kultury mieszkańców powiatu pleszewskiego wchodzi w skład serii Wielkopolskie słowniki regionalne, której celem  jest prezentacja słownictwa w ujęciu tematycznym. Słownik gromadzi czasowniki, przymiotniki, liczebniki itd. związane z kuchnią jako miejscem przyrządzania pokarmów. Związek ten niekiedy jest oczywisty, innym razem wynika ze specyficznego kontekstu.