SAMOCHÓD ROLNICZY TARPAN idea, historia, znaczenie

Poznań-Szreniawa 2023

ISBN 978-83-7654-462-5

ISBN 978-83–967907-4-3

okładka miękka, str. 264

Kategorie: ,

Opis

Redakcyjne i spis treści

Monografia zawiera opisy najważniejszych faktów, danych i wspomnień osób uczestniczących w powstawaniu Fabryki Samochodów Rolniczych Tarpan lub w badaniach i rozwoju tego pojazdu. Monografia została podzielona na trzy części obejmujące łącznie trzynaście rozdziałów opracowanych głównie przez osoby związane z Fabryką w różnych okresach jej rozwoju. W jej pierwszej części zebrano teksty dotyczące kontekstu społeczno-politycznego powstania idei samochodu rolniczego, początków przemysłu motoryzacyjnego w Wielkopolsce, walki o powstanie fabryki Tarpana, pierwszych kroków i osiągnięć w tym zakresie, także problemów ekonomicznych związanym z tworzeniem i rozwojem fabryki. Druga część monografii obejmuje zagadnienia rozwoju koncepcji samochodu wielozadaniowego i jego kolejnych wersji nadwoziowych, samochodu terenowego, wdrażania postępu technicznego i technologicznego oraz badań modernizacyjnych i rozwojowych, a także zagadnień unowocześniania bazy technologicznej fabryki. W kolejnym rozdziale dokonano systematycznego przeglądu silników stosowanych do napędu kolejnych wersji samochodu. W bloku trzecim omawiane są zagadnienia pozyskiwania, utrzymania i konserwacji zabytkowych obiektów znajdujących się w posiadaniu Narodowego Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz problemy występujące przy ich renowacji, rekonstrukcji i rewitalizacji.