Spór o realizm 1945–1948

25,00 

Polemika Krytycznoliteracka w Polsce, t. 20

ISBN 978-83-7654-473-1

Poznań 2020, s. 319 oprawa miękka

Opis

Książka prezentuje przebieg powojennego sporu o rozumienie realizmu. Spór ten zrodził się we wczesnych latach powojennych z potrzeby nawiązania do bogatych tradycji wielkiego realizmu jako remedium na problemy z literackim przedstawieniem bieżących wydarzeń i niedawnej historii, zwłaszcza lat wojny i okupacji, choć miał on także pomóc w rozliczeniach z okresem międzywojennym. Zainteresowanie realizmem prędko wyszło poza ramy literackie, a polemika przeniosła się również na grunt malarstwa i sztuk plastycznych. W obrębie sporu o realizm wyłoniły się też inne ważne dysputy lat 1945-1948, np. dyskusja o Lalce.

 

Spis treści