Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne (tom 1)

28,00 

Kultura w praktyce, t. 1

ISBN 978-83-7654-224-9

Poznań 2012, s. 218, il., tab., oprawa miękka

Opis

Książka ma za zadanie wprowadzić Czytelnika w podstawowe zagadnienia z zakresu prawa kultury, będąc przy tym zachętą do pogłębiania wiedzy i zapowiedzią dalszych prac zespołu powołanego przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Poznaniu. W poszczególnych artykułach poruszane są kluczowe problemy występujące w sektorze kultury w zakresie definicji zabytku, utworu artystycznego, powstania instytucji kultury, powoływania dyrektora instytucji kultury. Ze względu na ustawę z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 207, poz. 1230) część opracowań została poświęcona nowym regulacjom dotyczącym prawa pierwokupu oraz podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez pracowników instytucji kultury (min. casus Grażyny Szapołowskiej). Publikacja przeznaczona jest dla podmiotów funkcjonujących w sektorze kultury zarówno tych publicznych jak i prywatnych oraz prawników zajmujących się zagadnieniami prawnymi związanymi z działalnością kulturalną.

Spis treści