Ekonomiczne i społeczne problemy polskiego mieszkalnictwa

21,00 

ISBN 978-83-706354-5-9

Poznań 2008

Opis

Z prawdziwym zainteresowaniem i nieukrywaną satysfakcją zapoznałem się z ostatnią pracą prof. Mariana Frąckowiaka z dwu co najmniej powodów. Po pierwsze, praca ta prezentuje dojrzałe i uargumentowane poglądy autora na temat mieszkalnictwa w Polsce. Autor przez kilka dziesięcioleci wykazał się autentycznym naukowym zaangażowaniem i dokonał wielostronnego oglądu problematyki mieszkalnictwa w ogóle, a mieszkalnictwa polskiego w szczególności. Po drugie, praca została przygotowana na podstawie bogatego materiału faktograficznego, zarówno werbalnego, jak i ilościowego. W sposób umiejętny wspiera on kolejne stwierdzenia zawarte w pracy, wzbogacając w ten sposób naszą wiedzę. Jest przykładem, jak można trudny i ciągle nierozwiązany problem wyjaśnić czytelnikowi za pomocą nie tylko interesującej literatury i statystyk, ale także błyskotliwie prezentowanych podsumowań cząstkowych.

Prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Książka charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym i znacznie poszerza zakres poznania przyczyn aktualnej sytuacji mieszkaniowej i tragicznych jej skutków. Szczególną wartością książki jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej mieszkalnictwa w Polsce i uporządkowanie zjawisk i procesów.
Uważam, że praca powinna być opublikowana i udostępniona szerokiemu gronu polityków, działaczy społecznych i gospodarczych oraz środowisku naukowemu.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Uniwersytet Zielonogórski