Internet jako narzędzie imperializmu kulturowego

Piotr Pawlak

28,00 

Studia Europaea Gnesnensia – Monografie, t. III

ISBN 978-83-7654-110-5

Poznań – Gniezno 2011, fFormat B5 cm, oprawa miękka, 172 s.

Brak w magazynie

Opis

Prezentowana książka „Internet jako narzędzie imperializmu kulturowego?” porusza problem relacji między współczesną kulturą a nowoczesnymi mediami masowymi, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu. Autor wykorzystał koncepcję ‚imperializmu kulturowego’ dla opisania zjawisk z pola kultury oraz mediów, rozważając przydatność owej teorii dla współczesnych analiz kulturoznawczych i medioznawczych. Sfera kultury od zawsze ściśle związana była z międzyludzką komunikacją. Jakiekolwiek zmiany z sposobie komunikowania wywierają wpływ na kształt kultury. Pojawienie się mediów tradycyjnych (prasa radio telewizja) umożliwiło komunikowanie w skali masowej, co zaowocowało zatem daleko idącymi zmianami w szeroko rozumianej kulturze. Pojawienie się najmłodszego medium masowego (Internetu), zrewolucjonizowało owe zmiany, nadając im jednocześnie większego tempa. Niniejszy tekst dotyczy analizy procesów leżących u podstaw współczesnej zmiany kulturowej, oraz kierunków tejże zmiany. W pracy poruszono problem ekonomiczno-politycznych oraz historycznych determinantów współczesnej komunikacji. Tekst stanowi przypomnienie tytułowej koncepcji ‚imperializmu kulturowego’, prezentuje kulturowy rodowód Internetu i opisuje szereg zagadnień z zakresu rynku nowoczesnych mediów masowych, zwłaszcza nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.