Księga sławnych muzyków pochodzenia żydowskiego

45,00 

ISBN 83-87133-93-0

Poznań 2003

Opis

Książka poświęcona jest kompozytorom, dyrygentom, wirtuozom, wokalistom, reżyserom, baletmistrzom, teoretykom, wydawcom i mecenasom muzyki – sławnym postaciom tworzącym wielką, światową kulturę muzyczną. Są wśród nich m.in. Polacy, Amerykanie, Francuzi, Niemcy, Rosjanie – pochodzenia żydowskiego. Stukilkudziesięciu artystom poświęcone są w porządku alfabetycznym większe eseje lub krótkie biogramy. Postacie przedstawione są przez pryzmat problemów życiowych, a niekiedy i anegdoty. Celem autora jest pokazanie artystów wielkich, czasami zapomnianych, z ich ludzkim obliczem, sukcesami i klęskami. Z całości wyłania się obraz epoki i jej kultury, stosunków międzyludzkich. Część biograficzną autor poprzedził trzema esejami o muzyce żydowskiej – sakralnej i świeckiej.