Miraże identyfikacji. Libretto w operze XX i XXI wieku

24,00 

ISBN 978-83-7654-302-4

Poznań 2015, s. 284, oprawa miękka

Kategoria:

Opis

Miraże identyfikacji. Libretto w operze XX i XXI wieku to czwarta już z kolei książka poświęcona librettu operowemu, powstała w ramach prac Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM. Wpisując się w ciąg publikacji skoncentrowanych na libretcie oraz jego miejscu w historii i estetyce opery […], podejmujących problematykę właściwą dla wielu różnych dziedzin nauki: literaturoznawstwa, muzykologii, teatrologii, kulturoznawstwa, translatologii etc., Miraże identyfikacji stanowią zarazem odrębne i samoistne ogniwo całej serii, jako tom wykraczający zawartą w nim tematyką poza granice rekonstrukcji procesów historycznych oraz wyłaniania i określania estetycznych kontekstów warunkujących rozwój i ewolucję dzieła operowego. We wszystkich tomach poprzedzających publikację Miraży identyfikacji spoiwem wiążącym efekty badań szerokiego grona literaturoznawców, muzykologów, teatrologów, kulturoznawców i artystów operowych była świadomość chronologii zdarzeń i współzależności faktów rozpisanych na osi historii muzyki i teatru operowego oraz łańcucha nawiązań i odniesień w kształtującej się przez kilka wieków tradycji operowej. W perspektywie badań nad współczesnym teatrem operowym ów łańcuch kulturowych, estetycznych, a zwłaszcza historycznych zależności częstokroć traci na znaczeniu, a spoiwo łączące poszczególne jego elementy, oparte na fundamentach jasno określonych definicji, kanonicznych form i utrwalonych systemów, podlega nierzadko radykalnemu rozpadowi, co obliguje badaczy do rewizji pojęć związanych ze zjawiskami współtworzącymi nurty współczesnej sztuki operowej.

fragment Przedmowy

Spis treści Miraze-spis(1)