Neuropsychologia bólu

Mała Biblioteka PTPN, t. 11

ISBN 83-7063-369-2

Poznań 2003, A6, s. 144, il., oprawa miękka

Opis

Książka ma na celu przybliżyć zrozumienie istoty bólu oraz jego wpływu zarówno na człowieka, który go doświadcza, jak też na jego bliskich. Zawarte są w niej podstawowe informacje o bólu w perspektywie interdyscyplinarnej. Wobec nieustannego postępu nauk medycznych, który prowadzi do znacznego wydłużenia ludzkiego życia, a wraz z nim narastającej konieczności leczenia dolegliwości wieku starczego, znajomość mechanizmów bólu oraz umiejętności programowania odpowiedniego postępowania terapeutycznego jest dziedziną, na którą zapotrzebowanie społeczne będzie ciągle wzrastać. Mamy nadzieję, że książka ta zainteresuje szerokie grono lekarzy i psychologów, którzy na co dzień spotykają się z problemem bólu. Przydatność dla celów dydaktycznych oraz zwięzłość tego opracowania może zachęcić do lektury również innych Czytelników zainteresowanych zagadnieniami z pogranicza biologii, psychologii i medycyny oraz osoby zajmujące się zawodowo polityką socjalną i ustawodawstwem z tego zakresu.

Spis treści