Opera polska w XVIII i XIX wieku

PTPN Wydział Nauk o Sztuce, Prace Komisji Muzykologicznej – tom 13

Poznańskie Studia Operowe tom 2