Opera polska w XX wieku

PTPN Wydział Nauk o Sztuce, Prace Komisji Muzykologicznej – tom 9

Poznańskie Studia Operowe tom 1