Operowy kontrapunkt. Libretto w Europie Środkowej i Wschodniej

23,00 

ISBN 978-83-7654-300-0

Poznań 2014, s. 314, il., oprawa miękka

Opis

Tom przynosi pionierskie rozpoznania zachodnio- I wschodnioeuropejskich kontekstów libretta I opery polskiej na tle ich przemian w całej Europie Środkowo-Wschodniej, a szczególnie na Białorusi, Węgrzech i Łotwie. W centrum uwagi interpretacyjnej znalazły się fundamentalne kategorie Wschodu i Zachodu, rodzimości i obcości, narodowości i egzotyzmu. Jest to spójna i wyrazista tematycznie monografia zbiorowa poświęcona librettu polskiemu, ukazanemu w jego wschodnio- i środkowoeuropejskim kontekście. Prawdziwe dokonanie badawcze.

Z recenzji prof. dr hab. Jarosława Ławskiego

Spis treści