Patriotyczne mity i toposy. Malarstwo niemieckie lat 1800-1848