Paweł Siechowicz Wyobraźnia muzyczna Mikalojusa Konstantinasa Èiurlionisa

29,00 

Książka wydana we współpracy z Narodowym Muzeum Sztuki M.K. Čiurlionisa w Kownie, które udostępniło reprodukcje obrazów M.K. Čiurlionisa

Biblioteka Laboratorium Myśli Muzycznej, t. 4

ISBN 978-83-7654-306-2

Poznań 2015, s. 124, il., format A4, oprawa twarda

Opis

Opowieść, którą rozsnuwam na poniższych kartach, stanowi interpretację twórczości Mikołaja Konstantego Čiurlionisa, mającą na celu rozwikłanie motywacji stojących za kluczowymi punktami jego artystycznej drogi: zwrotem kompozytora ku malarstwu i malarza ku muzyce. Czytelnik nie znajdzie więc tutaj pełnego opisu życia i twórczości Čiurlionisa, książka ta nie ma charakteru monograficznego. Zamiast tego zostaje zaproszony do szczegółowego spojrzenia na wybrane dzieła Litwina, jego obrazy i utwory muzyczne, by w nich samych odnaleźć poszlaki, pozwalające odtworzyć powody jego artystycznych wyborów. Detektywistyczny charakter tych rozważań stawia przed Czytelnikiem pewne wyzwania. Aby ułatwić podążanie za przeprowadzonym wywodem, na początkach rozdziałów pojawiają się krótkie streszczenia nakreślające logikę następującego po nich rozumowania. Od razu uchylam więc rąbka tajemnicy, zachęcając do jej zgłębienia. W pierwszym i drugim rozdziale mierzę się z problemem wyobrażenia, zastanawiając się nad rolą, jaką sfera wyobraźni odgrywała w twórczości Čiurlionisa oraz nad jej związkami z komponowaną przez niego muzyką. Rozważania te są jednak jedynie wstępem do najważniejszego dla interpretacji jego twórczości rozdziału trzeciego. […] Przekraczająca granice sztuk twórczość Čiurlionisa wymaga opisu o takim samym charakterze. Dlatego właśnie w niniejszej książce graficzne ilustracje i słowa mają jednakową rangę. Równie istotne jest także wysłuchanie nagrań utworów, które są przedmiotem poniższych rozważań. Pomocne będzie również zapoznanie się z którymś z katalogów twórczości malarskiej Čiurlionisa (najłatwiej odwiedzić stronę internetową www.ciurlionis.eu).

fragment Przedmowy

 Spis treści