Polacy na Uniwersytecie Charkowskim 1805-1917

26,00 

Wznowienia, t. 20

ISBN 978-83-706355-2-7

Poznań 2008

Opis

Wydanie drugie poprawione i uzupełnione.

Monografia Polacy na Uniwersytecie Charkowskim 1805-1917 jest pierwszym w historiografii opracowaniem obejmującym zarówno polskich uczonych, jak i studentów, którzy – jedni na jakiś czas, inni na dłużej – związali się z tym uniwersytetem. Choć Polacy w większej liczbie podjęli w Charkowie studia dopiero w latach 30. XIX wieku, w jego uruchomieniu i funkcjonowaniu ważną rolę odegrali już na początku, żeby wspomnieć choćby Seweryna Potockiego.
Praca oparta została na materiałach archiwalnych, pamiętnikach, listach, prasie tak polskiej, jak i rosyjskojęzycznej. Niezwykle pomocne były dla Autora także monografie dotyczące historii samego uniwersytetu, z bardzo wartościowym, mimo upływu lat, dwutomowym dziełem Dmitrija Bagaleja.
Jeden z rozdziałów pracy poświęcony został charkowskiej Polonii i jej kulturotwórczej roli, zwłaszcza na przełomie XIX/XX wieku. W czasie pierwszej wojny światowej, obok Polaków od lat mieszkających w tym mieście, w Charkowie znalazła się także liczna grupa polskich wygnańców z Królestwa oraz jeńców. Zabezpieczenie jej różnorakich potrzeb w zakresie pracy, oświaty, kultury wziął wówczas na swe barki działający tam od 1908 roku Dom Polski.
Monografia, poza wydarzeniami i nazwiskami znanymi z literatury, przynosi wiele faktów i wiadomości zupełnie nowych, dotychczasowej literaturze historycznej nieznanych.
Obecne wydanie, w stosunku do pierwszego (Poznań 2005), jest obszerniejsze zarówno pod względem faktograficznym, jak i bibliograficznym. Uwzględniono w nim publikacje wydane w związku z jubileuszem 200-lecia Uniwersytetu Charkowskiego oraz materiały opublikowane w ukraińskim wydawnictwie Majdan, staraniem Generalnego Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie i Domu Polskiego, zatytułowane Diaspora polska w CharkowieHistoria i współczesność (2004) oraz Charków i Polska. Ludzie i zdarzenia (2006). Ponadto poprawiono nieścisłości dostrzeżone w wydaniu pierwszym. Uporządkowany i uściślony został także zapis bibliograficzny oraz transliteracja tytułów rosyjsko- i ukraińskojęzycznych zgodnie z obowiązującymi aktualnie zasadami.

 

Spis treści