Prawo kultury. Zagadnienia prawne. Tom 3. Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne

32,00 

Kultura w Praktyce, t. 3

ISBN 978-83-7654-287-4

Poznań 2014, s. 348, il., tab., oprawa miękka

Opis

„Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne. Muzea a rynek sztuki” t. 3 stanowi kontynuację prac powołanego przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk zespołu ekspertów z zakresu prawa kultury. Opracowanie obejmuje zagadnienia z zakresu prawa kultury dotyczące: funkcjonowania muzeów na rynku sztuki, bezpieczeństwa rynku z uwzględnieniem zjawiska obrotu falsyfikatami oraz funkcji ekspertów i ich ekspertyz na tym rynku. W przygotowanym opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia z zakresu prawa rynku sztuki oscylujące wokół problematyki związanej z ekspertyzami oraz transferem dzieł sztuki pomiędzy krajami. Wśród autorów są pracownicy naukowi łączący pracę badawczą z praktykę oraz pracownicy urzędów administracji. Istniejące recenzje: Janusz Miliszkiewicz „Rzeczpospolita” z dnia 20 listopada 2014 r. Brakuje dobrych regulacji.

Spis treści