Między idealizmem i naturalizmem. Jana Gnatowskiego i Józefa Kotarbińskiego dyskusja o modelu literatury i krytyki nowoczesnej

25,00 

ISBN 978-83-7654-423-6

Poznań 2023, okładka miękka, str. 361

Opis

Książka przedstawia debatę o znaczeniu realizmu i naturalizmu dla literatury europejskiej i polskiej. Studium Jana Gnatowskiego z 1878 roku O realizmie w literaturze nowoczesnej jest gruntowną, choć światopoglądowo wyrazistą, analizą francuskiej powieści dziewiętnastowiecznej – od Musseta, przez Balzaca i Flauberta, aż po Daudeta i Zolę.Ta konserwatywna próba analizy spotkała się z ostrym sprzeciwem obozu pozytywistycznego, a jego wyrazicielem był Józef Kotarbiński, który ogłosił w 1879 r. artykuł Wstecznictwo w krytyce literackiej. Wydanie zawiera pełne przedruki tych dwóch tekstów wraz z komentarzem pokazującym, że Gnatowski, jakkolwiek ostry w sądach, obce mu ideowo teksty czyta z uwagą, a nawet pewną fascynacją, podczas gdy broniący prawa realizmu do istnienia Kotarbiński odnosi się do bezkompromisowych powieści ze znacznym dystansem

 

 

Redakcyjne i spis treści