Polemika wokół Pułtawy i Jagiellonidy, czyli oświeceniowy spór o kształt eposu

25,00 

Polemika Krytycznoliteracka w Polsce, t. 14

ISBN 978-83-7654-351-2

Poznań 2019, s. 275 oprawa miękka

Opis

Forma eposu (zwanego także epopeją lub poematem bohaterskim) ewoluowała w różnych epokach, wykształcając różnorodne odmiany w różnych kręgach kulturowych. Wszelkie charakterystyki gatunku są więc zazwyczaj formułowane dość ogólnie, aby mieściły się w nich bardzo zróżnicowane realizacje tej konwencji. Wszelkie dzieła podejmujące tę specyficzną i wymagającą konwencję były jednak oceniane krytycznie jako niespełniające wymogów gatunku lub wzbudzały dyskusje i spory dotyczące ich poetyki. Zainteresowanie wywołane publikacją dwóch poematów bohaterskich – Pułtawy Nikodema Muśnickiego i Jagiellonidy Dyzmy Bończy Tomaszewskiego – oraz skupione wokół nich głosy publicystów są świadectwem wagi tematu mocno zapisanego w świadomości współczesnych.

Za podstawę niniejszej edycji przyjęto pierwodruki publikowane w „Dzienniku Wileńskim” i „Pamiętniku Warszawskim”.

 

Spis Treści