Spór o racje literatury polskiej. Adam Grzymała-Siedlecki i Wacław Borowy

25,00 

ISBN 978-83-7654-439-7

Poznań 2023, oprawa miękka, str. 228

Opis

Tematem książki jest polemika między Adamem Grzymałą-Siedleckim (1876–1967), historykiem i krytykiem literatury, oraz Wacławem Borowym (1890-1950), teoretykiem badań literackich i historykiem. We wstępie do antologii tekstów źródłowych autor sytuuje spór teoretycznoliteracki w historyczno-politycznych ramach pierwszych dziesięcioleci modernizmu, komentuje działania autorów w odniesieniu do faktów biograficznych, literaturoznawstwa i krytyki literackiej.

 

 

Redakcyjne i spis treści