Polemika Krytycznoliteracka w Polsce

ISSN 2081-5999
Seria pod redakcją Sylwii Panek

Seria Polemika krytycznoliteracka w Polsce przedstawia najważniejsze polskie polemiki krytycznoliterackie w naukowym opracowaniu pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz badaczy z innych ośrodków naukowych.
Każdy tomik, obok Wstępu, zawiera przedruki wchodzących z sobą w polemiczny dialog tekstów krytycznoliterackich, które – dotąd drukowane oddzielnie, niejednokrotnie trudno dostępne i rozproszone w czasopismach literackich – ze względu na swój intencjonalnie dialogiczny charakter muszą być czytane razem.

W latach 2008-2017 seria wydawana dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Od tomu 6 Polemiki wydawane są w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017–2021, nr projektu 11H 16 0131 84.

Wyświetlanie 1–20 z 29 wyników